Oto siedziba naszej fundacji. Przeczytaj o szczegółach. Zapraszamy do współpracy.


Fundacja Polsko-Brytyjska została powołana w maju 2003 roku przez Grzegorza Chruszcz i Romualda Poślednika, związanych z The International House World Organisation , którzy od 1992 roku prowadzą Szkoły Języka Angielskiego w kilku miastach północnej części Polski. Szkoły International House, oprócz nauki języka angielskiego, w sposób naturalny były i są propagatorami kultury brytyjskiej. Zgodnie z ideą założycieli organizacji International House - Johna i Britty Haycraft , nauka języków obcych ma również służyć zbliżeniu do siebie ludzi i narodów.

Wieloletnie doświadczenia oraz liczne kontakty na świecie wpłynęły na podjęcie decyzji o powołaniu Fundacji.

Głównymi celami Fundacji są szeroko pojęte działania związane z popularyzacją nauki języka angielskiego, postrzeganego jako lingua franca współczesnego świata, a równocześnie przybliżanie kultury brytyjskiej.

W naszej działalności chcemy koncentrować się na:

  1. Pomocy w nauczaniu języka angielskiego dzieci i młodzieży poprzez programy stypendialne i podnoszenie jakości tego nauczania przez programy adresowane do nauczycieli języka angielskiego społeczności lokalnych (wykłady, warsztaty), w szczególności skierowane do grup społecznie słabszych (mniej zamożnych, niepełnosprawnych etc.).

  2. Inicjowaniu i organizowaniu przedsięwzięć kulturalnych (koncertów, wystaw, spektakli teatralnych), naukowych, oświatowych i sportowych bezpośrednio lub pośrednio związanych z Wielką Brytanią.

  3. Wspieraniu różnych form aktywności społecznej, w szczególności z wykorzystaniem języka angielskiego jako narzędzia porozumiewania się i zbliżania ludzi różnych narodów i kultur; ułatwianiu dostępu do Internetu, udostępnianiu posiadanej bazy lokalowej na związane z tym przedsięwzięcia.

  4. Promowaniu zasad społeczeństwa obywatelskiego.

Jesteśmy jednocześnie przekonani, że również Polska ze swą bogatą tradycją, ciekawą historią i różnorodną kulturą może być interesująca dla osób z innych krajów. Pragniemy więc również propagować wiedzę o naszym kraju w społeczeństwie brytyjskim.

Fundacja Polsko-Brytyjska chce współdziałać z właściwymi organizacjami, instytucjami, ośrodkami kulturalnymi, oświatowymi i gospodarczymi z Polski, Wielkiej Brytanii oraz z innych krajów anglojęzycznych, które mogą pomóc w realizacji naszych celów.

Fundacja nie udziela subwencji finansowych na realizację projektów obcych.

Wszystkie osoby z pomysłami i chcące współpracować z Fundacją prosimy o kontakt
fundacja@inthouse.pl